Om företaget

Företagets affärsidé är att skapa nya affärsmöjligheter, till reducerad risk och kostnad, för svenska och nordiska företag, i första hand med länderna i det forna Sovjetunionen (”FSU”). Liksom det omvända, d.v.s. att bistå företag och organisationer från FSU i deras kontakter och affärer med Sverige och Norden.

Heinz Sjögren har en lång bankerfarenhet från Swedbank 1996-2009 (bl.a. Regionansvarig) och dessförinnan hos SEB 1988-1996 (bl.a. Representant i Moskva 1990-92, och Chef för Trade Finance-avdelning). Genomgående tema har varit Östeuropa och FSU, med fokus på riskbedömningar, handelsfinansiering, betalfrågor och rådgivning till främst företagskunder liksom bankledning. I grunden Internationell ekonomexamen med inriktning på ryska och öststatskunskap (Uppsala Universitet). Parallellt med studierna på 80-talet jobbade han också som reseledare i Sovjetunionen. Heinz är även sedan flera år tillbaka styrelseledamot i Handelskammaren Sverige – Ryssland & OSS (www.swedishrussian.com).

I dessa funktioner har ett stort nätverk byggts upp, en bred erfarenhet och kompetens samlats och ett långvarigt intresse för regionen odlats, d.v.s. utmärkta förutsättningar för att överbrygga de hinder som många fortfarande upplever i förbindelserna mellan öst och väst. Här finns en stor outnyttjad affärspotential! Heinz Sjogren Consulting erbjuder kundanpassade konsultinsatser i alla faser av utlandsaffären.

Heinz Sjögren och Karl XII